Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Alle communicatie van de Kriebelkampen gebeurt via de algemene co├Ârdinator:

Liselotte Supply (liselotte@creafant.be / 055 60 36 90)

2. Je kan enkel inschrijven voor een volledige kampweek tenzij dit voor aanvang van het kamp per mail via liselotte@creafant.be anders werd afgesproken.

3. Inschrijvingen zijn pas definitief na het betalen van het volledige bedrag.

4. Na de inschrijving ontvangt u een bevestiging.

5. U heeft 14 dagen de tijd om de betaling uit te voeren. Zoniet kan uw plaats doorgegeven worden aan kinderen op onze wachtlijst.

6. Annulatie van een kamp met terugbetaling van het inschrijvingsgeld is enkel mogelijk op vertoon van een geldig doktersattest.

7. Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

8. Kriebelkampen (en bij uitbreiding Creafant vzw) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

9. In uitzonderlijke omstandigheden

of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden.

Wij betalen u in dit geval het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

10. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie,

begeleiding, opvang, verzekering, warme maaltijd en vieruurtje.

11. Voor al uw kinderen die aan een Kriebelkamp hebben deelgenomen, ontvangt u een fiscaal attest dat u kan downloaden via de inschrijvingssite.

Het fiscaal attest wordt opgemaakt a.d.h.v. de aftekenlijsten.

Let er dus steeds op elke dag af te tekenen, zowel 's morgens als 's avonds.

12. Op elke kamplocatie is steeds een kampco├Ârdinator aanwezig. U kan steeds bij hem/haar terecht voor alle opmerkingen, vragen, verzuchtingen. Zo kunnen we snel bijsturen indien nodig.

Mocht u toch klachten hebben tijdens of na afloop van het kamp, kan u deze steeds melden via Liselotte Supply (liselotte@creafant.be of 055 60 36 90)